بهمن ۱۲, ۱۳۹۲

فونتهای فارسی استاندارد

این برنامه بیش از ۳۸۰ فونت فارسی استاندارد را به انتخاب خودتان بر روی سیستم نصب میکند و هم چنین صفحه کلید فارسی استاندارد جایگزین صفحه […]