اسفند ۱۴, ۱۳۹۱

دستکاری نمادها(هوش)

دستکاری نمادها   کامپیوتر دستگاهی است که در نمادها دخل و تصرف می‌کند. کامپیوتر براساس برنامه‌ای که به آن داده شده نمادها را جابجا و دستکاری […]