بهمن ۲۷, ۱۳۹۱

تلفن همراه (۲)

  رها شده‌ایم و دیگر اکنون از آزادی سرگیجه گرفته‌ایم. به کمک هزار و یک ابزاری که بدون سیم کار می‌کنند ، با سراسر جهان ، […]